Algemene tandheelkunde - de basis van de tandheelkunde

Onder algemene tandheelkunde valt de preventieve controle, tandsteen verwijderen, het maken van röntgenfoto’s en de behandeling van gaatjes. Ook een wortelkanaalbehandeling en het plaatsen van kronen verstaan we onder algemene tandheelkunde.

Algemene tandheelkunde Dental Clinics preventie

Preventieve controle en diagnostiek

De preventieve controle en diagnostiek is een belangrijk onderdeel van de algemene tandheelkunde. De tandarts controleert uw gebit één tot twee keer per jaar. Hij of zij zoekt daarbij naar gaatjes en kijkt naar de conditie van het tandvlees. Al met al is de tandarts gericht op het voorkomen en genezen van pijnklachten en het zorgen voor een gezond fundament van het gebit.

Tandsteen verwijderen

Tandsteen verwijderen gebeurt doorgaans door een preventie-assistent. Indien er meer tandsteen onder het tandvlees zit is het wat complexer en wordt de uitvoering door een paropreventie-assistent gedaan. Bij matige tot ernstige tandvleesontsteking wordt u naar de mondhygiënist verwezen.

Röntgenfoto’s

Of een röntgenfoto wordt gemaakt hangt af van de conditie van uw gebit. Foto’s zijn soms nodig om een goede diagnose te kunnen stellen, bijvoorbeeld bij pijnklachten. Ook worden foto’s wel eens preventief gemaakt om kleine gaatjes vroegtijdig op te sporen, zodat ze behandeld kunnen worden voordat ze echte schade aanrichten.

Bij specifieke problemen en/of een uitgebreid behandelplan kan een overzichtsfoto worden gemaakt waarop de kaak en het gebit geheel staan afgebeeld.

Rontgenfoto implantologie Drenthe
Algemene tandheelkunde Dental Clinics rontgenfoto

Behandeling van gaatjes (cariës)

In geval van een gaatje wordt het tandbederf verwijderd en wordt een vulling aangebracht. Deze is altijd wit en wordt aangepast aan uw eigen tandkleur. Na de behandeling is de vulling snel uitgehard zodat u direct weer kunt eten en drinken. Wel kan de gevulde tand of kies nog een tijdje wat gevoelig zijn, maar dit trekt vanzelf weg.

Wortelkanaalbehandeling

Bij een wortelkanaalbehandeling wordt de zenuw uit de kies verwijderd, meestal omdat sprake is van hevige kiespijn door een ontsteking in het levende deel van de kies. Door de zenuw weg te nemen verdwijnt de pijn en wordt ook het risico op een ontsteking van de wortelpunt verminderd. De behandeling vindt over het algemeen plaats onder verdoving en is – als er geen sprake is van acute ontsteking – bijna altijd pijnloos. Wij maken gebruik van verschillende verdovingstechnieken.

Lees meer op de pagina ‘Verdovingstechnieken en de nieuwe quicksleeper’.

Onze ervaring sinds 1 januari 2008

104052


Gebits-
controles

70797


Vullingen