Beugelbehandeling; voor kinderen en volwassenen

Orthodontie (beugelbehandeling) zorgt ervoor dat tanden en kiezen recht komen te staan en leidt bij zowel kinderen als bij volwassenen tot goede resultaten. Er ontstaat langzaam een mooi recht gebit waarmee je prettiger kunt bijten, kauwen, praten en lachen en dat je gemakkelijker schoon en gezond kunt houden. Lees hieronder meer over de werkwijze, de kosten en de vergoeding vanuit de zorgverzekering.

Beugel

Orthodontie maakt gebruik van beugels om de stand van de tanden in de kaken te verbeteren. Een beugel oefent constant een lichte kracht uit op de tanden en kiezen. Daardoor gaan ze als het ware ‘lopen’ door het kaakbot tot ze goed staan. Orthodontie is zowel geschikt voor kinderen als voor volwassenen.

Algemene tandheelkunde Dental Clinics rontgenfoto

Werkwijze

Voordat de beugelbehandeling wordt gestart doen wij uitgebreid onderzoek. Er worden gebitsafdrukken en röntgenfoto(‘s) gemaakt en wij maken een analyse van het gelaatsprofiel, onder meer door lichtfoto’s (dia’s). Bovendien wordt het behandelplan met u besproken.

Een deel van de behandeling wordt uitgevoerd door een orthodontie-assistente. Zij is bekwaam en bevoegd om deelbehandelingen uit te voeren onder verantwoordelijkheid van de behandelend tandarts. De beugelbehandeling duurt gemiddeld 1 tot 2 jaar, afhankelijk van de situatie.

Voor een optimaal resultaat is het van belang dat u de instructie voor het dragen van de beugel goed opvolgt. Een goede mondhygiëne is hierbij ontzettend belangrijk. Bij het plaatsen van de beugel en eventueel ook bij de controles vertellen wij u graag met behulp van een poetsinstructie hoe u uw gebit het beste kunt reinigen.

Wanneer u een vaste blokjesbeugel heeft, dan kan het zijn dat blokjes loslaten als gevolg van het snel verplaatsen van tanden. Hierdoor is het mogelijk dat u vaker terug moet komen om dit bij te sturen. Er worden geen extra kosten berekend voor extra bezoeken 'tussendoor', tenzij er sprake is van onzorgvuldig gebruik van de beugel.

Na afbehandeling wordt een spalkje achter de tanden geplaatst of een (onzichtbare) retentiebeugel vervaardigd om terug verplaatsing van de tanden te voorkomen.

Bij Dental Clinics Rolde heeft ‘tandarts voor orthodontie’ Jippe Hoogeveen meer dan 25 jaar ervaring met beugels, vrijwel dagelijks houdt hij zich hiermee bezig. In complexere gevallen wordt doorverwezen naar onder meer Verstraaten & Hoogeveen Orthodontisten in Assen. In zo'n 90% van de gevallen kan de behandeling binnen Dental Clinics Rolde uitgevoerd worden.

Orthodontie Dental Clinics

Kosten van een beugelbehandeling

De kosten van de beugelbehandeling zijn opgebouwd uit diverse F-codes in de tarievenlijst tandartsen. Deze lijst is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en geldt voor behandelingen vanaf 1 januari 2020. In deze lijst staat een groot aantal codes, bijvoorbeeld van een eerste consult en het plaatsen van een beugel. Echter is het door de diversiteit van deze codes niet eenvoudig om van te voren een standaardbedrag aan te geven.

De duur van de beugelbehandeling is afhankelijk van de situatie. Voor elke behandelmaand wordt een behandeltarief gedeclareerd. Na het doen van diagnostiek en het maken van een behandelplan, wordt een kostenbegroting gemaakt, waarbij u vooraf weet hoeveel de behandeling gaat kosten.

Vergoeding zorgverzekering

Orthodontie wordt in de meeste gevallen niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is alleen het geval wanneer u een orthodontiebehandeling nodig heeft bij een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond, gebit of kaak. In andere gevallen kunt ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen of hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten.

Zorgverzekeraars stellen vaak eisen aan de vergoeding van orthodontie, zo hebben sommige verzekeraars bijvoorbeeld een wachttijd van één jaar. Je moet dan eerst een jaar verzekerd zijn voordat ze de orthodontiekosten vergoeden. Informeer dus goed naar de voorwaarden van uw verzekeraar.