Kindertandheelkunde - ‘Gewoon Gaaf!’

Bij Dental Clinics Rolde werken we op het gebied van kindertandheelkunde met de methode ‘Gewoon Gaaf!’. Een preventiemethode voor kinderen van 0 t/m 17 jaar. Onder begeleiding van uw mondzorgverlener kunt u samen met uw kind het gebit gaaf en de mond gezond houden. Gewoon Gaaf toch? Doe je mee?

Kindertandheelkunde

Wat is Gewoon Gaaf?

Bij Gewoon Gaaf maakt de tandarts of mondhygiënist een risico-inschatting. Hoe goed zorgen u en uw kind voor het gebit van uw kind? Hoe is het met zijn/haar mondhygiëne? Breken er tanden of kiezen door? Is uw kind aan het wisselen? Heeft uw zoon/dochter (beginnende) gaatjes in zijn gebit? Op basis van deze risico-inschatting, bepaalt de tandarts het moment waarop hij u en uw kind weer in de mondzorgpraktijk wil terugzien.

De invulling en uitvoering van de preventiemethode kan dus binnen een gezin verschillen. Gewoon Gaaf kijkt tenslotte naar ieder individu. De methode valt onder de basisverzekering en brengt dus geen extra kosten met zich mee, bovendien wordt uw eigen risico hierbij niet aangesproken. Deelname aan Gewoon Gaaf is geheel vrijblijvend. Meer informatie vindt u ook op de website van Gewoon Gaaf.

Voor wie is Gewoon Gaaf?

Gewoon Gaaf is voor alle kinderen van 0 t/m 17 jaar. Dus ook met een gezond gebit kan uw zoon/dochter deelnemen aan deze methode. De tandarts zal u tijdens de (half-)jaarlijkse controle nader informeren over deze methode.

Waarom Gewoon Gaaf?

In de zomer van 2015 hebben wij middels een enquête onderzoek gedaan naar de interesse onder ouders in de mondgezondheid/-verzorging van hun kind(eren). Hierbij beoordeelden alle ouders het belang van de mondgezondheid van hun kind(eren) met een 7 of hoger, waarbij 68% met het cijfer ‘10’ aangeeft dit ontzettend belangrijk te vinden.

Daarnaast is er een duidelijke trend waar te nemen in de toename van het aantal gaatjes in kindergebitten. Hieraan is de afgelopen jaren veelvuldig aandacht besteed in de pers.

Preventie en monbdhygiene
Algemene tandheelkunde Dental Clinics rontgenfoto

Wetenschappelijk onderzoek

De Gewoon gaaf-methode kan tot bijna 70% minder gaatjes leiden. Dit blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd in Den Bosch bij een groep kinderen van 6-9 jaar. In 3 jaar tijd kregen kinderen veel minder fluoridebehandelingen (-88%), werden ze veel minder geseald (-66%) en nam het aantal vullingen per kind flink af (-62%). Meer informatie over de wetenschappelijke achtergrond vindt u hier.

Vragen?

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat deze methode vragen bij u oproept. De meest voorkomende vragen hebben we op een rij gezet op deze pagina. U kunt uw vraag uiteraard ook altijd stellen aan uw behandelaar of neem telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Wij werken graag met u en uw kind aan een gezond en gaaf gebit!