Het voorkomen van gaatjes en tandvleesaandoeningen

Voorkomen is beter dan genezen. De effecten van mondgezondheid op algemene gezondheid zijn niet gering. Daarom richten de (paro)preventie-assistent en de mondhygiënist zich vooral op het voorkomen van gaatjes in het gebit en tandvleesaandoeningen. Ook preventie bij kinderen is van groot belang, een gezond kindergebit is de basis voor een gezond volwassen gebit.
 

Problemen met mondverzorging?

Heeft u vaker gaatjes of heeft u tandsteen, aanslag, een vieze smaak, slechte adem of problemen met mondverzorging, dan verwijst de tandarts u door naar de (paro)preventie-assistent. Bij grotere problemen komt de mondhygiënist in actie. Op deze pagina vindt u meer informatie over waar de mondhygiënist en (paro)preventie-assistent zich zoal mee bezighouden.

Voorkomen

De (paro)preventie-assistent en de mondhygiënist geven allebei voorlichting over het ontstaan van gaatjes (cariës), tandvleesaandoeningen, gebitsverzorging en het effect van voeding op het gebit. Zij reinigen het gebit door plaque, tandsteen en aanslag te verwijderen. Ook brengen ze gebitsbeschermende middelen aan, zoals fluoride of een laklaagje (sealant).

Poetsmiddelen preventie

Effecten mondgezondheid op algemene gezondheid

Een goede mondgezondheid is belangrijk. Er is bovendien een duidelijke samenhang tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheid. Zo worden onder meer hart- en vaatziekten, diabetes en zwangerschapscomplicaties al langer gekoppeld aan mondproblemen.

In de mond worden veel aandoeningen als eerste zichtbaar, bijvoorbeeld in de vorm van pijnklachten, wondjes en ontstekingen. Omgekeerd kunnen aandoeningen in de mond – via bacteriën die in de bloedbaan terechtkomen – allerlei ziektes veroorzaken zoals hart- en vaatziekten. Een slechte mondverzorging kan dus gevolgen hebben voor uw algemene gezondheid.

Cariës (gaatjes in het gebit)

Vaak wordt ten onrechte gezegd "mijn ouders hadden ook een slecht gebit, dus ik ook". In veruit de meeste gevallen kan het ontstaan van gaatjes namelijk wel degelijk worden voorkomen. De behandeling van cariës begint dan ook bij de preventie. Het aantal eet- en drinkmomenten per dag, het suikergebruik en de mondverzorging spelen hierbij een belangrijke rol.

Het geven van poetsinstructie, fluoridebehandeling en dieetwijziging (minder vaak snoepen) behoren tot preventie. Een tandarts, mondhygiënist of preventie-assistent(e) kan u vertellen wat u moet doen of laten voor het voorkomen van gaatjes. Meer informatie over onder andere het ontstaan van cariës vindt u op de pagina Cariës/tandbederf.

Op deze website vindt u 15 tips voor een gezonde mond.

Preventie en monbdhygiene

Genezen

De mondhygiëniste voert daarnaast behandelingen uit om bepaalde tandvleesaandoeningen te genezen. Denk hierbij aan bloedend tandvlees bij het poetsen; rood, gezwollen of terugtrekkend tandvlees. In opdracht en onder verantwoordelijkheid van de aanwezige tandarts mag zij daarvoor verdoving toedienen. Is er na de behandeling te weinig resultaat merkbaar, dan kan de mondhygiëniste bacterieel onderzoek doen.

Preventie mondhygiene bij kinderen

Preventie bij kinderen

Een gezond kindergebit is de basis voor een gezond volwassen gebit. In onze praktijk werken we met Gewoon Gaaf! Dit is een preventiemethode voor kinderen van 0 t/m 17 jaar. Als ouder kunt u hierbij, onder begeleiding van de mondzorgverlener, samen met uw kind het gebit gaaf en gezond houden.

Bij de methode maakt de tandarts of mondhygiënist een risico-inschatting van verschillende factoren. Op basis van deze risico-inschatting bepaalt de tandarts het moment waarop hij u en uw kind graag weer in de praktijk terug wil zien. De invulling en uitvoering van de preventiemethode kan dus per kind verschillen: in plaats van de standaard halfjaarlijkse controle wordt bij Gewoon Gaaf echt gekeken naar ieder individu.

De methode valt onder de basisverzekering en brengt dus geen extra kosten met zich mee, bovendien wordt uw eigen risico hierbij niet aangesproken. Deelname aan Gewoon Gaaf is geheel vrijblijvend. Gewoon Gaaf toch? Doe je mee? Lees meer over Gewoon Gaaf op de pagina kindertandheelkunde.

Ontstoken tandvlees (gingivitis)

De kleur van gezond tandvlees is roze. Ongezond of ontstoken tandvlees is vaak roder van kleur, gezwollen en bloedt sneller bij bijvoorbeeld tandenpoetsen. Er is een regel die altijd geldt: gezond tandvlees, bloedt nooit! Het eerste stadium van ontstoken tandvlees wordt gingivitis genoemd, een verder gevorderd stadium noemen we parodontitis. Lees meer op de website van Alles over het Gebit.

Parodontitis

Parodontitis is een tandvleesontsteking die verder gaat dan het tandvlees. Tandplak op de tanden en kiezen veroorzaakt een ontsteking in de rand van het tandvlees. Zo’n tandvleesontsteking heet gingivitis. Deze ontsteking kan zich uitbreiden van de tandvleesrand naar het daaronder gelegen kaakbot. Dit kan uiteindelijk leiden tot parodontitis. Lees meer op de website van Alles over het Gebit.

Halitose (slechte adem)

Het hebben van een slechte adem (halitose genoemd) is een veelvoorkomend probleem. Het is vaak erg vervelend en kan een onzeker gevoel geven, waardoor er weinig over wordt gesproken. Dit is jammer, want meestal is een slechte adem goed te behandelen. Oorzaken van een slechte adem en mogelijke oplossingen komen aan bod op de pagina halitose (slechte adem).