Garantie bij implantaten van Implantologie Drenthe

U heeft 5 jaar lang volledige garantie bij implantaten van Implantologie Drenthe. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u minimaal 1 keer per jaar op het controlebezoek verschijnt. Na 5 jaar vervalt de garantie, hiervoor geldt echter wel dat er een coulanceregeling bestaat bij optimale verzorging.

Wanneer het implantaat niet in de mond blijft zitten, zal dit kosteloos voor u worden hersteld. Dit geldt ook voor de kroon op het implantaat.

Patient gerichte zorg

Regelmatig een controlebezoek

Er zijn aan deze garantie uiteraard wel bepaalde voorwaarden verbonden. Bovenstaande garantieregeling geldt alleen als de patiënt minimaal 1 keer per jaar op controlebezoek verschijnt en het individuele preventieprogramma volgt. Een implantaat kan namelijk alleen duurzaam en ontstekingsvrij in de mond blijven zitten als deze optimaal verzorgd/schoongehouden wordt.

Vervallen van de garantie na 5 jaar

Na 5 jaar vervalt de garantie en zijn eventuele herstelkosten en reparaties (gedeeltelijk) voor eigen rekening. Mocht na 5 jaar het implantaat verloren gaan, dan wordt het implantaat door de leverancier kosteloos vervangen, echter u betaalt wel de operatie(plaatsings)kosten. De kroon op het implantaat moet opnieuw worden gemaakt.

Coulanceregeling bij optimale verzorging

Indien de schuld van het verloren gaan van het implantaat (en dus ook de kroon) volledig buiten de patiënt ligt, dan geldt een coulanceregeling. Dit houdt in dat wij 10-50% korting geven op de kosten van de kroon (na 9 jaar functioneren, 10% korting; na 6 jaar functioneren, 40% korting).

Voorwaarde hiervoor is wel; ieder jaar minimaal één controlebezoek en een optimale verzorging (mondhygiëne).

Algemene tandheelkunde Dental Clinics rontgenfoto