(Kunst)bot bij het plaatsen van uw implantaat

Soms is er (kunst)bot nodig bij het plaatsen van uw implantaat. Zodra tanden en kiezen worden getrokken (meestal als gevolg van tandbederf of ontstekingen), neemt het volume van het bot af. Het aanbrengen van extra bot kan in de meeste gevallen met kunstbot of eigen bot.

Kunstbot Implantologie Drenth

Afname van volume

Normaal heeft bot een belangrijke steunfunctie rond het gebit. Wanneer tanden en kiezen worden getrokken heeft het bot heeft plots geen functie meer. Dat leidt tot het slinken ofwel resorberen van het kaakbot.

Bot is nodig in zowel breedte als hoogte om er een implantaat in te kunnen plaatsen. Vergelijk het met een slaan van een paal in een dijk. Dit moet in stevige grond en de zijwanden moeten breed genoeg zijn om te voorkomen dat de paal ‘eruit loopt’.  Als deze hoeveelheid bot niet meer aanwezig is, moet het worden aangebracht.

Het aanbrengen van bot kan in de meeste gevallen met:

  1. Kunstbot Bio-oss en Bio-gide
  2. Eigen bot (autoloog bot)

Kunstbot

Kunstbot wordt gebruikt bij het aanbrengen van relatief kleine defecten en veelal gelijktijdig met het plaatsen van het implantaat. In zo’n 85% van de voorkomende gevallen doen we een (kleine) aanvulling met kunstbot met membraan. Ook kan een sinuslift (zie onder) worden uitgevoerd met kunstbot als het een relatief kleine verhoging betreft voor bijvoorbeeld 1 kies.

Eigen bot

Autoloog bot is eigen bot wat uit een andere plek in de mond wordt geoogst (donorplek) en vaak in combinatie met wat kunstbot op het te behandelen gebit wordt vastgezet. Zo’n botopbouw moet eerst 4 tot 6 maanden herstellen en genezen voordat er een implantaat in geplaatst kan worden. Botopbouwen met eigen bot worden uitgevoerd wanneer het niet met alleen kunstbot kan en betreft de grotere defecten.

  • Bio Oss kunstbot korrels uit spuitje

    Bio Oss kunstbot korrels uit spuitje

  • Bio Gide membraan op maat knippen

    Bio Gide membraan op maat knippen

 

Alles over kunstbot en de materialen die we gebruiken vindt u via deze site: www.kunstbot.nl.

Hier vindt u ook de link naar de informatiefolders.

Sinuslift (bijholtelift)

Wanneer een grote of kleine kies verloren is gegaan in de bovenkaak, wordt het bot soms te dun om een tandheelkundig implantaat te ondersteunen. De sinusholte daarboven kan worden beschadigd als een implantaat wordt geplaatst. Een procedure die een sinuslift wordt genoemd, kan bot aanbrengen en het stabiel genoeg maken om een implantaat te plaatsen. Eerst wordt een toegangsopening gemaakt in het gebied boven de ontbrekende tand, waardoor synthetisch of steriel botmateriaal kan worden geplaatst. Met de gecreëerde toegangsopening wordt het sinus membraan voorzichtig omhoog gebracht, terwijl het botmateriaal eronder wordt ingepakt.

Een genezend membraan wordt over de toegangsopening geplaatst en het gebied wordt gehecht en de tijd gegeven om te genezen. Gedurende deze tijd stolt het botmateriaal onder de sinus en past het permanent in uw natuurlijke botweefsel. Als het gebied volledig is genezen, heeft het bot zijn oorspronkelijke sterkte en stabiliteit teruggekregen en kunnen verdere procedures zoals een tandheelkundig implantaat worden gestart.

Ook komt het voor dat er zeer veel bot nodig is. Meestal betreft dit een tandenloze bovenkaak die sterk geslonken is, waar een normale gebitsprothese niet meer blijft zitten. De neusbijholte zit bij een sterk geslonken kaak vrij dicht onder de botrand waardoor er geen hoogte beschikbaar is om implantaten te plaatsen. Eerst wordt dan een bijholtelift (sinuslift) gedaan met bot wat geoogst wordt uit de bekkenkam, de knie of het schedeldak. Deze operaties worden uitgevoerd door een kaakchirurg in een ziekenhuis en vindt plaats onder narcose. Als tijdens het eerste consult blijkt dat dit nodig is, zal de implantoloog de procedure globaal doornemen en u verwijzen naar het ziekenhuis.

Op deze röntgenfoto is te zien dat er te weinig bothoogte is tot de ondergrens van de neusbijholte (de sinus maxillaris). Er is minimaal 7 mm bot nodig om veilig een implantaat te kunnen plaatsen zonder sinuslift.