Alles over uw factuur van Implantologie Drenthe

Na een controle, consult of behandeling stellen wij een factuur op. Onze facturatie wordt verzorgd door Infomedics. Hieronder leest u meer over de opbouw van de factuur, hoe de vergoeding van de zorgverzekeraar is verwerkt en welke betalingsvoorwaarden gelden.

Opbouw van de factuur

Op de factuur staan alle verrichtingen vermeld die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden, elk voorzien van een code. Voor meer informatie over de opbouw van een factuur kunt u kijken op de pagina Tarieven en vergoedingen.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

U ontvangt de ‘eigen bijdrage’ factuur. Het deel wat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar is doorgaans hier al mee verrekend. In enkele gevallen betaalt de zorgverzekeraar de hele nota aan infomedics en krijgt u via de zorgverzekeraar een betaalverzoek voor de ‘eigen bijdrage’. Het openstaande ‘eigen risico’ van de basisverzekering wordt altijd door uw zorgverzekeraar aan u doorberekend.

Infomedics

Alle informatie over de werkwijze van Infomedics staat overzichtelijk weergegeven op deze pagina.

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) van toepassing.

Wij behouden ons het recht voor om patiënten die de factuur niet volgens de voorwaarden hebben betaald, te verwijderen uit ons klantenbestand en uit te sluiten van reguliere zorg, met uitzondering van acute gevallen.

Ik wil graag mijn factuur van Infomedics per post blijven ontvangen, kan dat?

Jazeker, wanneer u geen account aan wilt of kunt maken is het uiteraard mogelijk om een factuur per post te (blijven) ontvangen. Dit kunt u bij ons kenbaar maken.

Meer informatie/vragen?

Mocht u naar aanleiding van voorgaande informatie vragen hebben, dan verwijzen wij u graag naar de website van Infomedics. Op deze website vindt u een aantal veelgestelde vragen en antwoorden. Mocht uw vraag hier niet tussen staan, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen