Tarieven en vergoedingen voor uw behandelingen

Graag geven wij u inzicht in de opbouw van de tarieven en vergoedingen voor uw behandelingen. Hieronder vindt u meer informatie over de tarievenlijst voor tandartsen, gepersonaliseerde begrotingen, een globale indicatie van kosten bij implantaten en kronen, en over eventuele vergoedingen door uw zorgverzekeraar.

Tarievenlijst tandartsen

De kosten van onze diverse behandelingen zijn opgebouwd uit diverse J, R en P-codes in de tarievenlijst tandartsen. Deze lijst is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en geldt voor behandelingen vanaf 1 januari 2021.

Patient gerichte zorg

Gepersonaliseerde begroting

Uit deze lijst kunt u niet opmaken wat de kosten zijn die worden berekend voor bijvoorbeeld een implantaat en een kroon. Door de diversiteit van de verschillende behandelingen, is het namelijk niet eenvoudig hier een standaardbedrag voor aan te geven. Dit is afhankelijk van onder meer de positie in de mond en of er voldoende bot aanwezig is. Is dit laatste niet het geval, dan zijn er extra voorbereidende behandelingen nodig, waardoor de kosten ook hoger zullen uitvallen.

Bij het eerste implantologie consult (€ 70,-) zal de tandarts-implantoloog een gespecificeerde begroting overhandigen. Op basis daarvan kunt u besluiten of u de voorgestelde vervolgbehandeling wilt laten uitvoeren.

Globale indicatie

De vergoeding uit uw tandartsverzekering gaat hier nog vanaf:

 • 1 implantaat en 1 kroon:
  € 1.800,- tot € 2.150,-

 • 2 implantaten en 2 kronen:
  € 2.950,- tot € 3.300,-

 • 2 implantaten met een 3-delige brug:
  € 3.000,- tot € 3.500,-

 • 2 implantaten en klikgebit:
  € 375,- (na machtiging zorgverzekeraar)

Materiaal- en techniekkosten

Vanwege de verschillende keuzes in materiaalgebruik die wij kunnen aanbieden bij kroon- en brugwerk, kunnen de kosten hiervoor ook verschillen. Na beoordeling van de mogelijkheden voor uw situatie komen we in overleg met u tot een voorstel voor een geschikt materiaal. We werken samen met diverse tandtechnische laboratoria.

We werken met laboratoria die zeer hoogstaande esthetische werkstukken maken en hierdoor duurder zijn. We laten ook bepaalde werkstukken in China maken wat kwalitatief prima is, maar goedkoper. Ook kunnen we kronen met Cerec maken die we volledig zelf in de praktijk maken. Aan u de keuze.

Vergoeding

Met onze kostenbegroting bij de hand kunt u zelf in uw polisvoorwaarden nakijken welke van deze kosten zijn gedekt. Wij kunnen die berekening ook voor u maken. Met ons programma ZorgSom kunnen we voor de meeste zorgverzekeraars bekijken of u een vergoeding krijgt en hoe hoog deze is.

Basisverzekering

Voor kunstgebitten en klikgebitten die deels worden vergoed vanuit de basisverzekering; onze kosten zijn niet hoger dan de kosten die maximaal door uw zorgverzekeraar vergoed worden. U betaalt alleen de wettelijke eigen bijdrage (25% voor kunstgebit, circa 15% voor klikgebit) + het eigen risico.

Wij kunnen voor u nakijken wat u vergoed krijgt vanuit uw aanvullende tandartsverzekering en/of uw basisverzekering, zodat u weet wat uw eigen bijdrage plus eigen risico is.

Tandartsverzekering

Veel verzekeraars bieden een tandartsverzekering aan. Informatie over deze (aanvullende) verzekeringen en de verschillen in dekking vindt u onder andere op de website van Alles over het Gebit.

Overeenkomst met zorgverzekeraar

Met de grote zorgverzekeraars hebben we een overeenkomst voor optimale vergoeding voor implantaten ten behoeven van een klikgebit. Een aanvraag of machtiging vooraf is dan niet nodig. In de overige gevallen kunnen we een machtiging aanvragen voor vergoeding. De uitkomst wachten we eerst af alvorens we kunnen behandelen.

Implantaten ten behoeve van een kroon of brug krijgt u vergoed conform de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering of is anders voor eigen rekening. Hiervoor is geen overeenkomst nodig met uw zorgverzekeraar.