Veelgestelde vragen

Hieronder geven we antwoord op veelgestelde vragen. Heeft u meer vragen? Bel dan gerust met 0592 - 24 24 29 of stuur een mail naar info@implantologiedrenthe.nl.

Wat is de wachttijd voor een consult of behandeling?

De wachttijd voor een consult is doorgaans maximaal 4 weken, afhankelijk van de locatie. Een behandeling volgt ook doorgaans binnen 4 weken. Als er sprake is van spoed, kan er in overleg gekeken worden naar een snelle oplossing.

Waarom naar Implantologie Drenthe en niet naar een kaakchirurg of ziekenhuis?

Implantoloog Ingmar Jager houdt zich dagelijks bezig met implantologie en heeft ook jarenlange ervaring met het maken van kronen, bruggen en klikgebitten op implantaten. Een kaakchirurg weet alles van kaakbot en implantaten, maar maakt nooit zelf de kronen, bruggen of klikgebitten. U wordt dan door meerdere zorgverleners behandeld en op verschillende locaties. Dit gaat vaak goed, maar kan ook leiden tot extra afspraken, misverstanden of niet-optimale behandeling.

Is de behandeling pijnlijk?

U wordt goed verdoofd, de behandeling is niet pijnlijk. Veel mensen ervaren het plaatsen van implantaten als een minder vervelende behandeling in vergelijking met bijvoorbeeld het trekken van een kies of een wortelpuntbehandeling.

Mag ik na de behandeling zelf naar huis rijden?

Ja, na de behandeling bent u nog wel verdoofd, maar dit heeft geen negatieve invloed op de concentratie.

Direct na de behandeling krijgt u nog wat uitleg en indien u zich goed voelt, kunt u gewoon rijden. Soms is het fijn om nog even 10 minuten te wachten in de wachtkamer als u gespannen bent geweest voorafgaande aan de behandeling. Als u van uzelf weet dat dit niet fijn is, mag u natuurlijk iemand meenemen of u laten ophalen. De persoon die met u mee is, mag helaas niet mee te behandelruimte in.

Hoelang duurt de operatie?

Wij plannen 60 tot 90 minuten voor de behandeling. Houdt ook rekening met deze tijd dat u bij ons aanwezig bent. De behandeling zelf duurt 20 tot 70 minuten, zeer afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en het aantal implantaten. Soms wordt een tand of kies verwijderd en direct (immediaat) een implantaat geplaatst. Dit soort behandelingen kosten meer tijd. Ook passen wij bij prothesedragers soms direct de prothese aan, wat ná afloop van de behandeling ook 15 minuten werk is.

Hoe vaak moet ik terugkomen na de operatie?

U komt sowieso 2 keer terug na de operatie. De eerste controleafspraak is na 1 tot 3 weken (afhankelijk van de situatie) en na 8 tot 12 weken volgt de tweede controle. Als dit goed is, kunt u verder bij uw eigen behandelaar (verwijzer) voor het maken van de kroon/brug of de klikprothese.

Is het mogelijk de behandeling onder narcose te doen?

Het is bij ons niet mogelijk om onder narcose behandelingen te doen. In principe is dit ook niet nodig voor de ingrepen die wij doen. Patiënten met extreme behandelangst die niet regulier behandeld durven worden, kunnen wij dan helaas ook niet behandelen.

Gaan de implantaten levenslang mee?

Onderzoeken tonen aan dat de meeste implantaten op lange termijn goed blijven zitten. We kunnen niet stellen of garanderen dat implantaten levenslang mee gaan. De kans op het verlies van implantaten wordt onder andere bespoedigd door de volgende factoren:

  1. Roken
  2. Onvoldoende mondhygiëne
  3. Ernstige tandvleesproblematiek
  4. Overbelasting door bijvoorbeeld tandenknarsen en klemmen

Daarnaast zijn het nakomen van het nazorgprogramma, het opvolgen van de instructies en het zorgen voor een goede mondhygiëne van belang voor een goed herstel en een lange levensduur van de implantaten. Dit zijn o.a. ook voorwaarden om in voorkomende gevallen een beroep te kunnen doen op de coulance-bepalingen. Op onze website vindt u meer informatie over de levensduur en garantie.

Worden de kosten door mijn zorgverzekeraar betaald?

U ontvangt een begroting voorafgaande aan de behandeling. Wij kunnen voor u nakijken welk deel er vergoed wordt uit de aanvullende tandartsverzekering, de basisverzekering of uit een ongevallenverzekering.

  1. In de regel is het zo dat implantaten ten behoeve van een kroon of brug of een (klik)frameprothese alleen uit een afgesloten tandartsverzekering vergoed worden en vaak een bepaald percentage (bijv 80%) en tot een maximumbedrag per kalenderjaar.
  2. Implantaten ten behoeven van een klikgebit worden 100% vergoed uit de basisverzekering mits er sprake is van medische noodzaak. Hiervoor is toestemming vooraf nodig van de zorgverzekeraar. De implantoloog kan tijdens het consult bekijken wat hiervoor in uw geval de mogelijkheden zijn. De klikprothese die vervolgens gemaakt wordt, is voor 85% vergoed. U heeft (zonder aanvullende verzekering) sowieso een eigen bijdrage van circa € 400,- en het eigen risico van € 385,- komt hier eventueel nog overheen indien u geen andere zorgkosten heeft.
  3. In specifieke gevallen ná een ongeval of bij letselschade kan de behandeling vergoed worden uit een speciale ongevallenverzekering.

Zie voor meer informatie hierover de pagina: Tarieven en vergoedingen.

Waarom is de behandeling met implantaten zo duur?

De overheid stelt jaarlijks de tarieven vast voor tandheelkundige zorg. Deze tarieven vindt u op onze website op de pagina: Tarieven en vergoedingen. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te controleren of de behandeling wordt vergoed.

De totale kosten van uw behandeling zijn sterk afhankelijk van de complexiteit. U ontvangt voorafgaand aan de behandeling een begroting. Een implantaatbehandeling is kostbaar door met name dure onderdelen en tandtechniek. Tevens vereist de behandeling extra steriliteit (operatiejassen, doeken etc.) en wordt er meer personeel ingezet rondom de behandeling.

Daarnaast heeft de implantoloog vele aanvullende en dure opleidingen gedaan, waardoor het uurtarief bij deze behandelingen hoger ligt dan bijvoorbeeld een vulling. De uiteindelijke behandeling geeft een goed en duurzaam resultaat.

Kan ik in termijnen betalen?

Bij niet dringende behandelingen en niet medisch noodzakelijke behandelingen is het niet mogelijk om in termijnen te betalen. Beter is dan te kiezen voor een alternatieve, goedkopere behandeling die goed aansluit bij uw budget.

Soms is er geen goed alternatief en als we niet de behandeling kunnen uitstellen, dan is het mogelijk om goede afspraken te maken en de kosten te spreiden over maximaal 6 maanden. U betaalt wel iets aan administratie en rentekosten.

In de meeste gevallen loopt de facturatie via Infomedics. Meer informatie over de factuur vindt u op de pagina: Factuur.

Heeft de implantoloog contracten met mijn zorgverzekeraar?

Ja, met de meeste grote zorgverzekeraars heeft de implantoloog een overeenkomst, waardoor in sommige gevallen geen machtiging vooraf nodig is bij implantaten t.b.v. een klikgebit. Niet alle zorgverzekeraars bieden overeenkomsten aan op dit gebied. Het is dan wel mogelijk om een machtiging aan te vragen.

Met CZ, VGZ en Menzis zijn er specifieke overeenkomsten op implantologisch gebied. Overige verzekeraars bieden dit niet meer aan, maar hebben wel goede mogelijkheden om een behandeling (gedeeltelijk) vergoed te krijgen.

Gaat het douanepoortje af doordat ik nu implantaten in mijn mond heb?

Nee, poortjes gaan niet af als u metalen in uw mond heeft. U ontvangt wel een implantaatpaspoort, waarop de gegevens staan van de gebruikte implantaten en botmaterialen, echter deze heeft u niet nodig als u op kort reis gaat. Voor een langdurig verblijf in het buitenland kan dit wel handig zijn om mee te nemen. Mochten er complicaties zijn met de implantaten, dan weet de tandheelkundig specialist elders wat voor systeem er gebruikt is.