Algemene voorwaarden van Implantologie Drenthe

De algemene voorwaarden van Implantologie Drenthe dienen voor de handhaving van een goede organisatie. Hierdoor kunnen onze werkzaamheden optimaal worden uitgevoerd, wat de kwaliteit ten goede komt. Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt.

1. Uw persoonlijke gegevens:

  • U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben.
  • Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje.
  • Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de receptioniste kenbaar te maken.

 
2. Afspraak:

Gelieve 5 minuten voor aanvang van de afgesproken tijd te arriveren en uw aanwezigheid kenbaar te maken via het aanmeldscherm of de receptionist(e). Aangezien wij zorg op maat verlenen, kunnen behandelingen wel eens langer duren dan gepland. Wij zullen de voor u gereserveerde tijd altijd benutten. Helaas kan het hierdoor wel eens voorkomen dat er uitloop ontstaat. De uitlooptijd valt op geen enkele manier op de implantoloog te verhalen.

 
3. Mobiele telefoon:

In de wachtkamer kunt u gebruik maken van het gratis WiFi netwerk. Het voeren van telefoongesprekken in de wachtkamer wordt door veel patiënten als storend ervaren en is daarom niet toegestaan. In de behandelkamers is het gebruik van mobiele telefoons in het algemeen niet toegestaan.

 
4. Gemaakte afspraken:

  • Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt. Mocht u onverhoopt de afspraak toch niet na kunnen komen, verzoeken wij u dit tenminste 48 uur van tevoren te wijzigen. Afspraken op de maandag kunnen tot vrijdag 12.00u worden gewijzigd.
  • Wanneer u niet op tijd uw afspraak minder dan 24 uur van te voren wijzigt, niet op uw afspraak verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, dan kunnen wij kosten van de verloren tijd bij u in rekening brengen. NB. Het afzeggen van uw afspraak per e-mail is niet mogelijk.

 
5. Afspraakherinnering:

U kunt enkele dagen voorafgaand aan uw afspraak een herinnering ontvangen per sms/email. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak niet door zou gaan.

 
6. Een nieuwe afspraak maken:

Na afloop van de controle of behandeling kunt u bij de balie een nieuwe controle afspraak inplannen voor over een (half) jaar. Wij versturen geen oproepkaarten. Mocht u liever niet gelijk een nieuwe afspraak willen maken, dan verzoeken wij u om hiervoor op een later moment telefonisch contact met ons op te nemen.

 
7. Pijnklachten / Spoedgevallen:

Wanneer u 's ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, helpen wij u dezelfde dag.  Indien de implantoloog afwezig is, zal een een waarnemend collega tandarts beschikbaar zijn. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

 
8. Betalingsvoorwaarden:

Wij hanteren de NMT betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg. Deze zijn na te lezen op de website. Indien u niet tijdig betaalt, behouden wij ons het recht om controles of geplande behandelingen te annuleren. (check link betalingsvoorwaarden)

 
9. Uw gezondheid:

  • Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens tandheelkundige behandeling te voorkomen.
  • Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u bij uw volgende bezoek kenbaar te maken.

 
10. Klachten:

  • Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons personeel kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij direct iets voor u doen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben gegeven, kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk doch binnen een termijn van 3 weken op uw klacht reageren.
  • Indien u daarna nog steeds ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich richten tot: de klachtencommissie KNMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein, tel. 030 - 607 62 76.

 
11. Kosten:

Voor behandelingen boven de € 250, - krijgt u standaard een begroting vooraf. Indien u voor elke behandeling wilt weten wat de kosten worden, dan kunt u dit zelf verzoeken.

 
12. Behandelkamer:

Tijdens uw afspraak voor een informatief consult mag er 1 andere persoon bij aanwezig zijn in de behandelkamer. Bij de chirurgische behandeling mogen geen andere personen aanwezig zijn, tenzij het noodzakelijk is voor de begeleiding. Dit kan in overleg. 

 
13. Tandenpoetsen:

Was u niet in de gelegenheid om voor het bezoek aan onze praktijk (goed) te poetsen? Vraag dan aan de (balie)assistente om een tandenborstel. Tandpasta is ook altijd aanwezig. Zo wordt voor ons het werk een stuk aangenamer en plezieriger.

 
14. Roken:

Roken in de praktijk of op de oprit/toegang van de praktijk is niet toegestaan. Uitgetrapte sigaretten op onze oprit/toegang vinden wij niet netjes.

 
15. Aansprakelijk:

De directie is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren deze dan ook niet onbeheerd achter te laten.

 
16. Behandelovereenkomst:

Er wordt een behandelovereenkomst gemaakt waarin de uitleg over de behandeling vermeld staat.

 
17. Huisdieren

Huisdieren (met uitzondering van hulp-/geleidehonden) zijn niet toegestaan vanwege hygiëne en infectiepreventie redenen.

 
18. Cameratoezicht

Voor uw en onze veiligheid maken wij in en rondom onze praktijklocaties gebruik van cameratoezicht.