De werkwijze van Implantologie Drenthe

Graag vertellen we u hoe de werkwijze van Implantologie Drenthe is. Hier vindt u onder andere handige informatie voor verwijzers, hoe u een afspraak maakt en welke tarieven wij hanteren. Wij zetten een aantal praktische en formele zaken op een rijtje:

Maak een afspraak bij Implantologie Drenthe

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van implantologie voor uw gebitssituatie? Of wilt u uw implantaten laten controleren? U kunt u inschrijven via het inschrijfformulier. Bent u al een ingeschreven patiënt op de behandellocatie? Maakt u dan telefonisch een afspraak met de implantoloog.

Wachttijden

Op dit moment is de wachttijd voor een consult op de meeste lokaties minder dan 3 weken en een behandelplek lukt momenteel 4 weken ná het consult. In sommige gevallen is er sprake van urgentie, dan kunnen we in overleg kijken wat mogelijk is. De verwijzend tandarts kan in dan geval zelf contact met ons opnemen.

Wat te doen bij een spoedgeval?

Is er sprake van een spoedgeval vanwege acute klachten aan uw gebit? Bel dan met uw eigen tandarts tijdens de openingstijden via het algemene telefoonnummer van de praktijk waar u behandeld wordt. Buiten de reguliere openingstijden hoort u via het antwoordapparaat hoe u met de dienstdoende tandarts contact kunt opnemen.

Heeft u klachten aan een implantaat dan maakt u direct de afspraak met de implantoloog. Meestal is dit niet acuut en is het mogelijk om enkele dagen te wachten tot de afspraak.

Wat is een spoedgeval?

Onder spoedgevallen verstaan wij klachten waarvan de behandeling niet kan wachten tot de volgende werkdag. Dit zijn:

  • Hevige (kies)pijnklachten, gecombineerd met slikklachten en/of hoge koorts.
  • Nabloedingen, meestal na het trekken van tanden of kiezen of na een andere chirurgische ingreep.
  • Trauma’s; dit zijn ongevallen waarbij tanden zijn afgebroken of compleet uit de mond zijn geslagen.

Spoedgevallen betreffen tevens ongemakken of klachten/problemen aan implantaten of de kroon/prothese die snel gezien moeten worden binnen enkele dagen:

  • Kroon zit los of er zit beweging in.
  • Pijn bij kauwen op de implantaatkroon.
  • De steg van de prothese is losgeraakt.
  • Een prothese die niet meer goed vast klikt en/of pijn geeft.

Garantie bij implantaten van Implantologie Drenthe

U heeft 5 jaar lang volledige garantie bij implantaten van Implantologie Drenthe. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u minimaal 1 keer per jaar op het controlebezoek verschijnt. Na 5 jaar vervalt de garantie, hiervoor geldt echter wel dat er een coulanceregeling bestaat bij optimale verzorging. Wanneer het implantaat niet in de mond blijft zitten, zal dit kosteloos voor u worden hersteld. Dit geldt ook voor de kroon op het implantaat.

Regelmatig een controlebezoek

Er zijn aan deze garantie uiteraard wel bepaalde voorwaarden verbonden. Bovenstaande garantieregeling geldt alleen als de patiënt minimaal 1 keer per jaar op controlebezoek verschijnt en het individuele preventieprogramma volgt. Een implantaat kan namelijk alleen duurzaam en ontstekingsvrij in de mond blijven zitten als deze optimaal verzorgd/schoongehouden wordt.

Vervallen van de garantie na 5 jaar

Na 5 jaar vervalt de garantie en zijn eventuele herstelkosten en reparaties (gedeeltelijk) voor eigen rekening. Mocht na 5 jaar het implantaat verloren gaan, dan wordt het implantaat door de leverancier kosteloos vervangen, echter u betaalt wel de operatie(plaatsings)kosten. De kroon op het implantaat moet opnieuw worden gemaakt.

Coulanceregeling bij optimale verzorging

Indien de schuld van het verloren gaan van het implantaat (en dus ook de kroon) volledig buiten de patiënt ligt, dan geldt een coulanceregeling. Dit houdt in dat wij 10-50% korting geven op de kosten van de kroon (na 9 jaar functioneren, 10% korting; na 6 jaar functioneren, 40% korting). Voorwaarde hiervoor is wel; ieder jaar minimaal één controlebezoek en een optimale verzorging (mondhygiëne).

Het kwaliteitsbeleid van Implantologie Drenthe

Het kwaliteitsbeleid van Implantologie Drenthe is erop gericht dat elke patiënt kan rekenen op patiëntgerichte zorg en hoogwaardige tandheelkunde in een veilige en hygiënische omgeving.

Patiëntgerichte zorg

Het is prettig als uw behandelaar zich in uw situatie kan verplaatsen. Bijvoorbeeld als u bang bent voor de tandarts. Daarom passen wij onze zorg aan uw wensen aan, waarbij we ook de mondgezondheid op de lange termijn in het oog houden. Is er iets met uw mond of tanden aan de hand, dan kunt u snel bij ons terecht. Een klacht indienen is laagdrempelig en eenvoudig. Klachten nemen wij serieus en wij zoeken altijd naar een oplossing. Ook monitoren wij doorlopend de tevredenheid van onze patiënten.

De implantoloog en de verwijzend tandarts werken met elkaar samen op basis van het patiëntendossier en het behandelplan. Vanuit onze langetermijnvisie op behandelingen bieden we patiënten meerdere keuzes aan waar mogelijk.

Kwaliteit implantoloog

Hoogwaardige tandheelkunde

Alle tandartsen met wie we samenwerken zijn ingeschreven in het BIG-register en voldoen aan de wettelijke opleidingseisen. De implantoloog wordt regelmatig nageschoold en registreert deze cursussen in de openbare kwaliteitsregisters: KwaliteitsRegister Tandartsen (KRT).

Wij voeren onze behandelingen uit naar de nieuwste inzichten en met moderne apparatuur, waar mogelijk op basis van ‘evidence based’ protocollen en richtlijnen. Dat betekent dat wij de apparatuur gebruiken zoals is voorgeschreven op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Veilige en hygiënische omgeving

Natuurlijk houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving rondom veiligheid en hygiëne. Om patiënten en medewerkers te beschermen tegen infecties, volgen we daarnaast de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie. Dit zijn professionele standaarden, erkend door de Inspectie van de Gezondheidszorg. Ook de andere beproefde standaarden, richtlijnen en protocollen van de beroepsgroep passen wij toe.

Wilt u meer informatie?

Bekijk ook eens onderstaande pagina's. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Verwijzers

Verwijzen naar Implantologie Drenthe

Implantologie Drenthe werkt voor een aantal Dental Clinics praktijken. In totaal verwijzen 12 tandartsen naar ons voor implantologie.

Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen voor uw behandelingen

Graag geven wij u inzicht in de opbouw van de tarieven en vergoedingen voor uw behandelingen. Op deze pagina vindt u o.a. meer informatie over de tarievenlijst voor tandartsen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Implantologie Drenthe

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Implantologie Drenthe.

Privacy statement

Privacy statement van Implantologie Drenthe

Lees ons privacy statement om meer informatie te vinden over hoe wij met uw gegevens omgaan en welke gegevens we verzamelen.