Privacy statement van Implantologie Drenthe

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Implantologie Drenthe streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

In de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Implantologie Drenthe een zogenaamde: verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens

Implantologie Drenthe
Adolph van Ansenlaan 3a
9451 GP Rolde
info@implantologiedrenthe.nl

1. Een overzicht van verwerkte persoonsgegevens

Door het gebruik van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: 

 1. Geslacht
 2. Voor- en achternaam
 3. Adres
 4. Postcode
 5. Woonplaats
 6. Telefoonnummer
 7. E-mailadres
 8. Gegevens betreffende uw gezondheid
 9. De naam van uw zorgverzekeraar
 10. De naam van andere zorgverleners
 11. Tijdstip van uw afspraak
 12. Betalingsgegevens
 13. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 14. Locatiegegevens
 15. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 16. IP-adres
 17. Internetbrowser en apparaattype

 
2. Grondslag gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 
3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@implantologiedrenthe.nl. Wij zullen deze informatie verwijderen.

 
4. Doeleinden gegevensverwerking

Implantologie Drenthe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het bijhouden van uw medisch dossier.
 2. Het inplannen van een afspraak.
 3. Het uitvoeren van een behandeling.
 4. Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren.
 5. U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 6. U desgevraagd informatie toe te sturen.
 7. U onze digitale nieuwsbrief te kunnen toesturen (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven).
 8. Onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren, door middel van analyse van uw gedrag op de website.

 
5. Bewaartermijnen

Implantologie Drenthe zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk i.v.m. wet- en regelgeving om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomsten. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

De bewaartermijn van cookies die worden geplaatst door Google (third-party) zijn te vinden in het privacy statement van Google.

 
6. Beveiliging

A. Implantologie Drenthe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tot deze maatregelen behoren:

 1. Voor de medewerkers van Implantologie Drenthe geldt een beroepsgeheim, uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 2. Persoonsgegevens worden op een beveiligde wijze uitgewisseld:
  1. De tandartsen binnen de praktijk waar de implantoloog mee communiceert over uw behandelplan verloopt via Siilo, een speciale app voor medici waarbinnen gegevens beveiligd verstuurd worden (deze app is alleen toegankelijk met een vingerafdruk of pincode).
  2. Naar buiten toe versturen wij digitaal patiëntgegevens middels Zorgmail. Hierbij worden de e-mail en de eventuele bijlagen versleuteld verstuurd.
 3. Persoonsgegevens worden niet op USB sticks of andere mobiele dragers gekopieerd tenzij de persoonsgegevens versleuteld worden.
 4. Alleen de daartoe bevoegde medewerkers van de praktijk, waaronder de tandartsen, mondhygiëniste, (preventie-)assistenten en het kantoorpersoneel hebben toegang tot de patiëntgegevens middels een beveiligde Microsoft omgeving.
 5. Devices als computers, laptops en mobiele telefoons worden niet onbeheerd achtergelaten, worden versleuteld opgeslagen en verlies/diefstal dient direct te worden gemeld bij de praktijk.
 6. Het is medewerkers niet toegestaan, zonder toestemming van de praktijk, software te downloaden en/of om firewalls of een virusscanner aan te passen of te verwijderen.
 7. Met de bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht (de verwerkers) sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Zie punt 7 hieronder voor meer informatie.
 8. Voor uw en onze veiligheid maken wij in en rondom onze praktijk gebruik van bewakingscamera’s.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@implantologiedrenthe.nl.

 
7. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

A. Implantologie Drenthe verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

B. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Implantologie Drenthe blijft verantwoordelijk. Het gaat hier om bedrijven voor bijvoorbeeld het ICT beheer, het versturen van facturen, websitebeheer en het versturen van de nieuwsbrief.

C. Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.
 

8. Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 
9. Google Analytics

A. Google 

 1. Via onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 
 3. Wij hebben hier geen invloed op. Door akkoord te gaan met de voorwaarden van Google en gebruik te maken van hun diensten, wordt toegestaan dat de verkregen informatie kan worden gebruikt voor andere Google-diensten.
 4. Wij gebruiken op locatie gebaseerde AdWords advertenties die in de zoekresultaten van Google worden vertoond. Google moet u hiervoor toestemming vragen. Bekijk voor meer informatie hierover het privacy statement van Google.

B. Anonimiseren

 1. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. De informatie die Google verzamelt, wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd.

 
10. Youtube

A. In artikelen op onze website kan gebruik worden gemaakt van embedded YouTube video’s die door Google worden gehost en op onze website worden ontsloten. Bij het plaatsen van een embedcode hebben we ‘Privacymodus inschakelen’ aangevinkt. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat tot het moment dat u de video gaat bekijken. Als u bij een YouTube video op afspelen klikt zal YouTube cookies opslaan.

B. Deze cookies zijn bedoeld om de kwaliteit van de YouTube video af te stemmen op de snelheid van uw internetverbinding, voor het bijhouden van het aantal bekeken video’s en om te zorgen dat uw gebruikservaring zo prettig mogelijk is door bijvoorbeeld andere relevante filmpjes te kunnen laten zien. Wij hebben geen invloed op deze third-party cookies. Wat YouTube met de cookies en persoonsgegevens doet kunt u vinden in het privacy statement van Google.

 
11. MailChimp

A. Voor het verzenden van e-mailnieuwsbrieven, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken, maken wij gebruik van MailChimp. Via de gezondheidsvragenlijst die u tijdens inschrijving bij onze praktijk dient in te vullen, vragen wij expliciet uw toestemming om deze nieuwsbrief te ontvangen. De adressenlijst die we hebben verzameld implementeren we in MailChimp, waardoor gedurende de inschrijving daar ook uw e-mailadres bekend zullen zijn. Uw persoonsgegevens worden in dat geval dus gedeeld met MailChimp.

B. MailChimp laat zien of een e-mail wordt geopend en of links in de e-mail worden aangeklikt. De e-mailnieuwsbrief biedt ook een afmeldmogelijkheid; onderaan elk bericht staat de optie ‘ik wil geen mail meer ontvangen’ of ‘Afmelden nieuwsbrief’. Lukt het niet om op deze manier af te melden, dan kun u een berichtje sturen naar info@implantologiedrenthe.nl. Lees het privacybeleid van MailChimp voor meer informatie. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

C. Implantologie Drenthe heeft met MailChimp een verwerkersovereenkomst gesloten.

 
12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens (wij hoeven geen gehoor te geven aan uw verzoek indien wij de persoonsgegevens moeten bewaren op grond van een wettelijke plicht, een gerechtvaardigd belang hebben of de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst). Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken.

U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@implantologiedrenthe.nl. Om uw identiteit te verifiëren kunnen wij u verzoeken om een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 
13. Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
14. Wijzigingen privacy statement

Implantologie Drenthe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.