Behandelingen bij Implantologie Drenthe

Onderstaand vindt u een overzicht van behandelingen bij Implantologie Drenthe. Tevens wordt van A tot Z uitleg gegeven over hoe een behandeling is opgebouwd. We nemen de onderwerpen die gedurende de behandeling aan bod komen en de diverse mogelijkheden/behandelingen graag met u door. Op de betreffende pagina’s leest u hier namelijk meer over. Ook geven we alvast een indicatie van de tijdsduur.

Behandeling chirurgie implantologie

De behandelingen

Wanneer u een behandeling nodig heeft voor de reparatie van uw gebit, door bijvoorbeeld kiezen/tanden die zijn getrokken of een loszittend kunstgebit, is het fijn om te weten wat u precies staat te wachten. Wat gaat de tandarts of tandtechnicus doen, hoe vaak kom ik terug en hoeveel tijd kost het om te komen tot het punt waarop ik weer zorgeloos kan zijn over mijn gebit?

De tijdsduur van het behandelplan

De exacte duur van de behandelingen en bijbehorende hersteltijden zijn natuurlijk afhankelijk van uw eigen situatie. Van het eerste consult tot en met de plaatsing van de kroon/brug of prothese bent u minimaal 2 maanden en maximaal 12 maanden onder behandeling, waarbij eventueel tussenstappen worden uitgevoerd.

Het eerste consult bij Implantologie Drenthe

Tijdens het eerste consult voor uw behandeling bij Implantologie Drenthe nemen we de verwijsbrief of uw zorgvraag/wens door. We kijken dan of het probleem van uw gebitssituatie met implantologie te verhelpen is. Dit eerste consult bestaat uit een aantal vaste onderdelen die we hieronder verder toelichten.

Het consult kan gaan over het loszittende kunstgebit of die ontbrekende kies waar u graag een ‘vaste’ oplossing voor wilt, zoals een implantaat met daarop een kroon. De kosten van het eerste consult zijn ca. € 70,- exclusief eventueel te maken röntgenfoto’s indien niet aanwezig. Voor het consult trekken we 20 tot 30 minuten uit.

Vaste onderdelen van het eerste consult zijn:

1. (Gezondheids)vragenlijst;

We stellen vragen over de klachten en wensen, het verwachtingspatroon en de algemene gezondheid. Dit zijn vragen die van belang zijn om te komen tot een goede diagnose en het behandelplan dat aansluit bij uw wensen. Soms is het nodig om bijvoorbeeld tijdelijk het gebruik van bloedverdunners te staken. Ook kijken we of er sprake is van (medische) omstandigheden die de kans van slagen van een behandeling met implantaten negatief beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan leeftijd, zware diabetes, eerdere bestraling in hoofd/hals gebied en roken.

2. Klinisch onderzoek;

Het beoordelen van de algehele mond- en gebitssituatie om te kijken of het plaatsen van één of meerdere implantaten mogelijk is. Is er voldoende botbreedte? Is de conditie van het tandvlees gezond? Soms moeten er eerst andere voorbehandelingen plaatstvinden alvorens er kan worden geïmplanteerd.

Patient gerichte zorg
Algemene tandheelkunde Dental Clinics rontgenfoto

3. Röntgenonderzoek;

Om de hoeveelheid bothoogte en de ligging van belangrijke anatomische structuren goed in kaart te brengen maken we één of meerdere röntgenfoto’s.

4. Kostenbegroting en vergoedingsberekening;

In het algemeen worden de kosten voor een implantaat ten behoeve van een kroon- of brug niet vergoed uit de basisverzekering. Wel kunt u een vergoeding krijgen uit een eventueel door u afgesloten tandartsverzekering (tot een maximum bedrag per jaar). Implantaten ten behoeve van een klikgebit worden na toestemming van de zorgverzekeraar grotendeels vergoed uit de basisverzekering. Indien dit van toepassing is stellen we een aanvraag voor machtiging van vergoeding uit de basisverzekering op. Houd wel rekening met het eigen risico.

De planning voor uw behandelingen

Nadat u tijdens het eerste consult goed geïnformeerd bent kijken we samen naar de planning van uw behandeling bij Implantologie Drenthe. We stellen naar aanleiding van uw wensen een behandelovereenkomst op. Zodra u hiermee akkoord bent kan de behandeling worden ingepland.

Boorsjabloon en dia’s

Voorafgaande aan de chirurgische ingreep worden in sommige gevallen gebitsmodellen gemaakt met een ‘boorsjabloon’. Dit is een hulpmiddel om de richting van het implantaat of de implantaten te bepalen voor een betere uitkomst. Ook maken we vaak lichtfoto’s (dia’s) van de beginsituatie om voor en na te vergelijken.

Informatiebrief

U krijgt een informatiebrief mee waarin wordt vermeld waar u rekening mee kunt houden voor wat betreft uw behandeling.

In de informatiebrief wordt het volgende vermeldt:

  • Neem 1 uur voor de behandeling 2 tabletten paracetamol van 500 mg. Dit zal de verdoving langzaam overnemen en heeft u minder napijn. Zorg voor voldoende pijnstilling gedurende de eerste week. Indien u dit niet mag gebruiken is een NSAID zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac een goed alternatief. In de meeste gevallen is paracetamol toereikend en ook het middel van eerste keus.
     
  • Begin een dag na de behandeing te spoelen met Blue M mouthwash. Dit is een spoelmiddel met actieve zuurstof wat het herstel bespoedigt en het geopereerde gebied goed desïnfecteert. Het spoelmiddel wordt verstrekt aan u direct na de behandeling.
     
  • In sommige situaties is het nodig om een uur voor de behandeling een antibioticumprophylaxe in te nemen. Dit wordt met u besproken en u krijgt het recept hiervoor mee tijdens het (vervolg)consult. U dient de medicatie vooraf bij uw apotheek op te halen. Indien een botopbouw nodig is (tijdens het implanteren), dan is het beleid dat er een antibioticumkuur voor 5 tot 7 dagen wordt voorgeschreven. De kuur start 1 dag vòòr de behandeling. In geval van een bekende allergie voor penicilline, krijgt u een alternatief middel.
     
  • Draag dunne kleding of laagjes als u voor de behandeling komt. Onder het operatiedoek kan het erg warm zijn. Het is aan te raden om in ieder geval warme bedekkende kleding even uit te doen.

Wilt u meer informatie?

Bekijk ook eens onderstaande pagina's. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Chirurgie

Chirurgie bij Implantologie Drenthe

Dit is wat u kunt verwachten van een behandeling bij Implantologie Drenthe.

Herstel en nazorg

Herstellen en nazorg na de behandeling

Wat kunt u verwachten in de dag(en) na de behandeling?

Vervolg

De vervolgcontroles na uw behandeling

De vervolgcontroles na uw behandeling.