Verwijzen naar Implantologie Drenthe

Implantologie Drenthe is met name een verwijspraktijk voor implantologie. Dit betekent dat mensen via hun eigen tandarts verwezen worden voor een implantaatbehandeling en dat de eigen tandarts of tandprotheticus de vervolgbehandeling uitvoert. De vervolgbehandeling kunnen wij op verzoek ook uitvoeren. De reguliere tandheelkundige (na)zorg gebeurt door de algemene tandarts en/of mondhygiëniste in de algemene tandartspraktijk. In totaal verwijzen 15 tandartsen naar ons voor implantologie.

Het is ook mogelijk om als patiënt zonder verwijzing in contact te komen met de implantoloog. Hij kijkt dan of de zorgvraag overeenkomt met algemene gebitssituatie. Als de patiënt tevens een eigen tandarts blijft bezoeken voor de reguliere zorg, zullen we het behandelvoorstel afstemmen met de overige zorgverleners die aan uw gebit werken.

Graag ontvangen wij de volgende informatie in de verwijsbrief:

  • Gegevens over relevante behandelhistorie
  • Globaal actueel zorgplan
  • Concrete zorgvraag
  • Voorkeur voor implantaatsysteem
  • Maakt eigen tandarts zelf wel/niet de kroon/brug of de prothese

Behandelvoorstel

Na de consultatie sturen we het behandelvoorstel naar de verwijzer. Wanneer de behandeling heeft plaatsgevonden ontvangt de verwijzer het operatieverslag en het advies over de vervolgbehandeling.

Ook versturen we via zorgmail de gemaakte digitale röntgenopnamen.

Wij helpen u graag!

Mocht uw interesse zijn gewekt, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Contactformulier