Een gediplomeerde en ervaren implantoloog

De ervaren implantoloog Ingmar Jager heeft diverse opleidingen afgerond. Na de opleiding tandheelkunde, zijn diverse bij- en nascholingen gevolgd om op de hoogte te blijven van nieuwe en verbeterde technieken.

Een overzicht van de bij- en nascholing vindt u door de PDF te bekijken.

Kwaliteit Implantologie Drenthe v2

Erkend tandarts-implantoloog

Sinds 2011 is Ingmar Jager door het afronden van een aanvullende opleiding tandarts-implantoloog. Deze opleiding is erkend door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie. Aan het behalen en behouden van deze titel zijn strenge eisen verbonden.

NVOI

Om de titel tandarts-implantoloog te behouden volgt iedere 5 jaar een ‘herregistratie’ met visitatie door een speciale commissie van de NVOI. Op deze manier wordt beoordeeld of je nog aan de vereisten voldoet. Klik hier voor meer informatie over de NVOI. Op 12 maart 2021 was de 3e visitatie en deze was wederom uitstekend beoordeeld en de erkenning is voor 5 jaren verlengd.

Ervaring

Sinds 2007 zijn er door deze implantoloog bijna 4000 implantaten geplaatst. Dit zijn implantaten voor zowel een kunstgebit als voor kroon- en brugwerk. In alle gebieden van de mond is veel ervaring opgedaan. Daarom kan de implantoloog u goed adviseren over de mogelijkheden en beperkingen van de implantologie.

Kaakchirurgie Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Ingmar Jager heeft gedurende 10 jaar, naast zijn werk als tandarts, gewerkt op de afdeling kaakchirurgie in het WZA. Ook hier heeft hij veel ervaring heb opgedaan op het gebied van implantologie en het maken van kronen en bruggen op implantaten en het maken van klikgebitten in boven- en onderkaak.

De Implantoloog in Drenthe