Ingroeitijd - de genezing bij het plaatsen van implantaten

De genezing bij het plaatsen van implantaten wordt ingroeitijd genoemd. Nadat het implantaat geplaatst is heeft deze een primaire stabiliteit. Zodra het implantaat goed is vastgegroeid spreken we van secundaire stabiliteit. In 98,7% van de gevallen groeien de implantaten vast die wij hebben geplaatst. 

Doorgaans groeien implantaten in de onderkaak in 2 maanden en in de bovenkaak in 3 maanden goed vast. In de bovenkaak is het bot iets zachter en minder ‘dicht’. Na de behandeling bepaalt de implantoloog wat de exacte wachttijd is voordat de opbouw (kroon of prothese) gemaakt kan worden. In sommige gevallen kan er al sneller of zelf direct belast worden. Door verbeterde oppervlakten van implantaten en scherpere, bredere windingen van de implantaten ontstaat en een betere hechting en (primaire) stabiliteit. Tevens zal ook het tandvlees moeten genezing na de behandeling, dit gaat wat sneller dan de ingroeitijd in het bot.

Hoe werkt het precies?

Implantaten hebben een schroefvorm. De ruimte die geprepareerd (geboord) wordt in het bot is ondermaats. Dit houdt in dat we ca 3,5 mm diameter in doorsnede boren op een gemiddelde lengte van 10 mm. Het implantaat wat daarin geplaatst wordt heeft een diameter van 4,0 mm. Dit is inclusief de schroefwindingen die zich stevig in het zachtere botweefel vastzetten (zelftappend). Soms is het bot erg hard (gebleken bij het boren) en dan is het implantaat er pas in te draaien nadat we met een speciale tap een schroefdraad hebben voorgetapt. 

Primaire stabiliteit

Het implantaat zit na de hierboven beschreven behandeling primair goed vast. We noemen dit primaire (of initiële) stabiliteit, zodat het licht belast kan worden. De eerste 14 dagen na de operatie gaat het bot zich rond het implantaat ombouwen en zit het iets losser (maar niet merkbaar). Door verbeterde vormen van implantaten verkrijgen we een hogere primaire stabiliteit. We kunnen deze stabiliteit meten met een momentsleutel. De stabiliteit wordt uitgedrukt in Ncm (Newton centimeter).

Een eenheid waarin de hoeveelheid koppel of kracht wordt uitgedrukt bij wel moment het implantaat los te draaien is. Daarnaast kunnen we met een ISQ meter (staat voor Implantaat Stabiliteit Quotiënt) de stabiliteit van het implantaat in het kaakbot meten. Dit helpt het moment te bepalen wanneer het implantaat belast kan worden; belangrijk bij korte behandeltijden en in lastige (gecompliceerde) situaties

Secundaire stabiliteit

In 6 tot 10 weken groeit het bot tegen het speciale oppervlak van het implantaat aan, waardoor een supersterke verbinding ontstaat. We noemen dit secundaire stabiliteit of osseoïntegratie. Dit is het proces waarbij het implantaat ingroeit in het bot. Zodra het implantaat goed is vastgegroeid, kan het implantaat ook daadwerkelijk belast worden met trek- en duwkrachten, zoals gebeurt wanneer er een kroon of prothese op gedragen wordt.

Genezingsdopjes

Het plaatsen van implantaten in 1 of 2 fasen

Het plaatsen van implantaten kan worden uitgevoerd in 1 of 2 fasen. Bij 90% van de gevallen worden de implantaten geplaatst in 1 fase. Dit betekent dat er maar 1 ingreep/operatie nodig is. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij zacht bot, mag het implantaat nog niet veel belast worden in de eerste 12 weken. Dan wordt het tandvlees geheel over het implantaat gehecht. Het risico op verstoorde genezing is dan geminimaliseerd. Er kan dan minder snel iets hards op komen bij het kauwen of druk van een prothese wordt niet direct tegen het implantaat uitgeoefend. 

Uitvoering in 1 fase

Het plaatsen in 1 fase houdt in dat er een genezingsdopje (healing abutment) wordt geplaatst die door het tandvlees heen een doorgang houdt met de mondholte. Het tandvlees wordt tegen het dopje aangehecht. Voorwaarde is dat de primaire stabiliteit voldoende moet zijn. Als de tandarts later bij het implantaat gaat werken om een kroon of prothese te vervaardigen, kan het dopje er eenvoudig afgedraaid worden om een afdruk of scan te maken van het implantaat. Het afdraaien van het dopje is pijnloos.

Uitvoering in 2 fasen

Het plaatsen in 2 fasen houdt in dat er een heel laag afsluitdopje (een coverscrew) op het implantaat komt en het tandvlees eroverheen gehecht wordt. Het implantaat is dan tijdelijk niet zichtbaar en is ‘begraven’ onder het tandvlees. Na ca. 12 weken wordt het implantaat vrijgelegd. Dit is de 2e fase operatie. Meestal een kleine ingreep, wel met verdoving, waarbij met een pons (een rond mesje) een gaatje wordt geponst door het tandvlees er vervolgens het normale, hogere genezingsdopje wordt geplaatst. Dit blijft dan nog minimaal 1 week zitten om ook het tandvlees te laten genezen, waarna de kroon of prothese gemaakt kan worden. Een 2e fase operatie brengt extra kosten met zich mee, wat de totale behandeling duurder maakt. Wij plaatsen alleen in 2 fasen als het niet verantwoord is om in 1 fase te doen.

In onderstaande video van Camlog is te zien dat het implantaat in 2 fasen wordt geplaatst met later het vrijleggen.

 

Welke factoren bepalen de ingroeitijd?

  • Hardheid en dichtheid van het bot
  • Algemene gezondheid en leeftijd van de patiënt, denk aan diabetes, osteoporose
  • Medicatiegebruik die botafbraak remt (en dus ook botombouw)
  • Locatie in de mond (bovenkaak zachter bot)        
  • Hoeveelheid hoogte en breedte van het bot
  • Lengte en breedte van de geplaatste implantaten
  • Soort implantaat (materiaal, oppervlaktebehandeling)
  • Lokale omstandigheden, bijvoorbeeld resten van eerdere ontstekingen
  • Is er gewerkt deels in kunstbot (iets langer)
  • Is het implantaat direct na extractie geplaatst (iets langer)

Implantaat niet vastgegroeid? En dan…

Bijna 99% van de implantaten groeit dus goed vast. In enkele gevallen dus niet. Dit kan gepaard gaan met lichte gevoeligheid. U merkt  dat het implantaat beweegt of gevoelig is bij aanraking. Het kan ook zijn dat u zelf niets merkt en dat we er bij de controles achter komen.

Het implantaat zal niet meer vastgroeien. Er is namelijk nul primaire stabiliteit meer. Het beste is om dan direct het implantaat te verwijderen. Soms gaat dit pijnloos, soms moet het even verdoofd worden. Als het implantaat los staat, is dit binnen enkele seconden verwijderd.

Het implantaat sturen we na reinigen en steriliseren terug naar de fabrikant. Dit implantaat wordt onderzocht op bijzonderheden, maar zal niet opnieuw gebruikt kunnen worden. Wij krijgen een nieuw implantaat terug van de fabrikant i.v.m. de 100% garantieregeling die wij hebben.

Redenen waarom het implantaat niet is vastgegroeid zijn divers. Vaak is het een lokaal probleem bij de ontvanger (de patiënt) of is het niet ideaal in het bot geplaatst door de implantoloog of was het bot net iets te weinig of te zacht.  Indien er meerdere implantaten zijn geplaatst, is er vaak maar één die net niet gelukt is. Totale afstoting en of allergieën komen zelden voor.

Een herbehandeling wordt kosteloos aangeboden. Indien dit om wat voor reden dat ook niet mogelijk of wenselijk is, dan worden de reeds gemaakte kosten van de implantaatbehandeling verrekend met een alternatieve oplossing of gecrediteerd.

Ingroeitijd voorbeeld 1 fase