Het eerste consult bij Implantologie Drenthe

Tijdens het eerste consult voor uw behandeling bij Implantologie Drenthe nemen we de verwijsbrief of uw zorgvraag/wens door. We kijken dan of het probleem van uw gebitssituatie met implantologie te verhelpen is. Dit eerste consult bestaat uit een aantal vaste onderdelen die we hieronder verder toelichten.

Het consult kan gaan over het loszittende kunstgebit of die ontbrekende kies waar u graag een ‘vaste’ oplossing voor wilt, zoals een implantaat met daarop een kroon. De kosten van het eerste consult zijn ca. € 70,- exclusief eventueel te maken röntgenfoto’s indien niet aanwezig. Voor het consult trekken we 20 tot 30 minuten uit.

Patient gerichte zorg

Vaste onderdelen van het eerste consult zijn

 
1. (Gezondheids)vragenlijst;

We stellen vragen over de klachten en wensen, het verwachtingspatroon en de algemene gezondheid. Dit zijn vragen die van belang zijn om te komen tot een goede diagnose en het behandelplan dat aansluit bij uw wensen. Soms is het nodig om bijvoorbeeld tijdelijk het gebruik van bloedverdunners te staken. Ook kijken we of er sprake is van (medische) omstandigheden die de kans van slagen van een behandeling met implantaten negatief beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan leeftijd, zware diabetes, eerdere bestraling in hoofd/hals gebied en roken.

2. Klinisch onderzoek;

het beoordelen van de algehele mond- en gebitssituatie om te kijken of het plaatsen van één of meerdere implantaten mogelijk is. Is er voldoende botbreedte? Is de conditie van het tandvlees gezond? Soms moeten er eerst andere voorbehandelingen plaatstvinden alvorens er kan worden geïmplanteerd.

 
3. Röntgenonderzoek;

om de hoeveelheid bothoogte en de ligging van belangrijke anatomische structuren goed in kaart te brengen maken we één of meerdere röntgenfoto’s.

4. Kostenbegroting en vergoedingsberekening;

In het algemeen worden de kosten voor een implantaat ten behoeve van een kroon- of brug niet vergoed uit de basisverzekering. Wel kunt u een vergoeding krijgen uit een eventueel door u afgesloten tandartsverzekering (tot een maximum bedrag per jaar). Implantaten ten behoeve van een klikgebit worden na toestemming van de zorgverzekeraar grotendeels vergoed uit de basisverzekering. Indien dit van toepassing is stellen we een aanvraag voor machtiging van vergoeding uit de basisverzekering op. Houd wel rekening met het eigen risico.

Algemene tandheelkunde Dental Clinics rontgenfoto